Handel i dystrybucja

Wraz z systemem Comarch ERP XL zyskujesz pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, obsługa za pośrednictwem sieci detalicznej), jak i od strony zakupowej (zarządzanie procesami i dokumentami zakupów). Dzięki rozwiązaniu CRM dostępnemu w ramach Comarch ERP XL możesz swobodnie budować własną bazę wiedzy o klientach oraz prowadzić do nich uporządkowane działania o różnym charakterze

Różne scenariusze sprzedaży

 • Obsługa wszelkiego rodzaju transakcji handlowych krajowych i zagranicznych, w tym specyficznych (m. in. tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji)
 • Elastyczne zarządzanie cenami i rabatami
 • Tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów
 • Stała kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów oraz skuteczne narzędzia zarządzania płatnościami
 • Swobodne definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych oraz tworzenie kompletów
 • Prosta realizacja sprzedaży na stanowisku kasowym dzięki aplikacji przeznaczonej dla sprzedawców pracujących na ekranach dotykowych
 • Skuteczna obsługa posprzedażowa – ewidencja oraz realizacja reklamacji automatyczne korekty i efektywna obsługa zwrotu towarów

Od zapytania do faktury 

 • Gwarancja realizacji procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (projektowanie oparte na normie ISO), począwszy od zarejestrowania zapytania ofertowego, oferty, a następnie zamówienia, będącego źródłem faktury
 • Płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego dzięki możliwości przetwarzania dokumentów (informacje wspólne dla poszczególnych dokumentów są przenoszone automatycznie, co oszczędza czas pracownika)
 • Możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży oraz wygodna ewidencja ofert od dostawców
 • Rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych
 • Stała kontrola poziomu zapasów, z uwzględnieniem normatywów (minimalne i optymalne stany magazynowe)
 • Zapewnienie dostępności zamawianego asortymentu dzięki możliwości rezerwacji towaru na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia
 • Łatwe zarządzanie zamówieniami – możliwość optymalizacji według różnych kryteriów, np. najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców; zamawiane zasoby mogą być od razu automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na dany towar
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień.

Wolny obrót towarami z zagranicy

 • Generowanie podstawowych dokumentów do rejestrowania zakupów zagranicznych, np. Zamówienie zakupu, Faktura importowa, SAD, Faktura wewnętrzna, Przyjęcie zewnętrzne
 • Pełna obsługa zakupów zagranicznych, zarówno nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak i importu spoza Unii Europejskiej
 • Obsługa składu celnego, np. procedury 7100, 4071 oraz rejestracja dokumentów SAD,
 • Wyliczenie należnych opłat (cło, VAT, akcyza) Deklaracje Intrastat

CRM - tworzenie bazy o klientach

 • Pełna historyczność wszelkiego rodzaju kontaktów z klientami, od rozmowy telefonicznej czy wiadomości email, przez kontakt za pośrednictwem komunikatora internetowego, po tradycyjne spotkanie 
 • Automatyczna archiwizacja korespondencji mailowej poprzez integrację z MS Outlook
 • Dostęp do wiedzy o kontrahentach za pośrednictwem przeglądarki internetowej
 • Możliwość zbierania i analizy informacji z rynku (preferencje klientów, opinie o produktach, ocena współpracy itp.), m.in. za pomocą ankiet, które mogą być przeprowadzane w ramach wizyt, akcji telemarketingowych czy innych działań
 • Skuteczna analiza informacji o klientach z wykorzystaniem raportów Business Intelligence.

Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych

 • Skuteczne planowanie i stały nadzór nad realizacją zadań pracowników marketingu i sprzedaży, a także innych działów w firmie,
 • Jasne definiowanie obowiązków – możliwość podziału struktur sprzedaży na rejony, wskazania osób odpowiedzialnych za kontrahentów w tych rejonach,
 • Zarządzanie pracą mobilnych przedstawicieli handlowych – planowanie wizyt handlowych oraz działań, które powinny być w ich trakcie realizowane, analiza rezultatów pracy handlowców, monitoring tras przejazdów z wykorzystaniem aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie,
 • Gwarancja właściwego obiegu informacji dzięki automatycznym przypomnieniom i wykorzystaniu terminarzy do planowania zadań,
 • Tworzenie założeń sprzedażowych (plany sprzedaży) oraz analiza ich realizacji, zarówno na poziomie całej firmy, jak i rejonów sprzedażowych przypisanych do konkretnych opiekunów,
 • Możliwość weryfikacji ekspozycji towarów w sklepach z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej (merchandising), sporządzenia raportu obecności towarów własnych i/lub towarów konkurencji w sklepie, czy ewidencji udziału towarów własnych w całym regale (tzw. facing) – dane z terenu zbierane są przez przedstawicieli handlowych z wykorzystaniem aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.

Rozwijajmy razem Twój biznes

Wypełnij poniższy formularz i prześlij nam krótki opis swojego projektu. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin, aby zapewnić bezpłatną konsultację i przejść do działania.