AI Implementation dla HealthTech (NDA)

Wdrożyliśmy sztuczną inteligencję (AI) w infrastrukturze informatycznej klienta w celu poprawy opieki nad pacjentami i usprawnienia procesów administracyjnych.

 • AI
AI Implementation dla HealthTech (NDA)

Opis projektu

Dzięki inteligentnej obróbce danych przy użyciu technik przetwarzania języka naturalnego (NLP), zminimalizowano ręczne wprowadzanie danych, co zmniejszyło błędy i poprawiło efektywność. Modelowanie predykcyjne umożliwiło proaktywne alokowanie zasobów na podstawie analizy danych w czasie rzeczywistym, optymalizując wykorzystanie zasobów medycznych. Narzędzia wsparcia diagnostycznego oparte na sztucznej inteligencji zwiększyły dokładność diagnoz, co przyczyniło się do poprawy wyników leczenia pacjentów i zmniejszenia przypadków błędnych diagnoz.

Branża: HealthTech
Technologia: AI
Role: Project management, Business Analytic, Developers

Rozwiązanie

Zespół SPACE IT zaimplementował inteligentną obróbkę danych, analitykę predykcyjną oraz narzędzia wsparcia diagnostycznego. Wynikiem było poprawienie efektywności, zwiększenie wyników leczenia oraz znaczna oszczędność kosztów. Szczególnie sztuczna inteligencja przyczyniła się do zmniejszenia ręcznego przepisywania danych, optymalizacji alokacji zasobów oraz poprawy trafności diagnoz. Ten sukces przedstawia potencjał przekształcający sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej.

WYZWANIA:

 • Ręczne Przepisywanie Danych:
  Firma polegała na ręcznym przepisywaniu danych dotyczących pacjentów, co było czasochłonne i podatne na błędy.
 • Alokacja Zasobów:
  Efektywna alokacja zasobów w opiece zdrowotnej, aby zaspokoić popyt pacjentów, była złożonym zadaniem wymagającym analizy danych w czasie rzeczywistym.
 • Trafność Diagnoz:
  Poprawa trafności diagnoz i zmniejszenie ryzyka błędnej diagnozy były kluczowymi celami w poprawie wyników leczenia pacjentów.
Wdrożenie AI

Wdrożenie AI

1) Inteligentna Obróbka Danych: SPACE IT zaimplementował algorytmy sztucznej inteligencji w celu automatyzacji przetwarzania i analizy danych. Zastosowano techniki przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing – NLP), aby wyodrębnić istotne informacje z nieustrukturyzowanych źródeł, takich jak dokumentacja medyczna, wyniki badań laboratoryjnych i notatki kliniczne. To pozwoliło zmniejszyć obciążenie wynikające z ręcznego przepisywania danych, minimalizować błędy oraz zwiększyć efektywność. 2) Analityka Predykcyjna: Poprzez zintegrowanie algorytmów uczenia maszynowego, opracowaliśmy modele predykcyjne przewidujące popyt pacjentów i optymalizujące alokację zasobów. Modele te brały pod uwagę różne czynniki, takie jak historyczne dane pacjentów, demografia i trendy sezonowe, aby zapewnić dokładne prognozy. Dzięki temu dostawcy opieki zdrowotnej mogli działać proaktywnie i zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów. 3) Wsparcie Diagnostyczne: Aby zwiększyć trafność diagnoz, wdrożyliśmy narzędzia wsparcia diagnostycznego zasilane sztuczną inteligencją. Narzędzia te wykorzystywały algorytmy uczenia głębokiego do analizy obrazów medycznych, wykrywania anomalii i dostarczania dodatkowych informacji dla specjalistów medycznych. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji lekarze mogli podejmować bardziej informowane decyzje, co prowadziło do poprawy wyników leczenia pacjentów oraz zmniejszenia liczby przypadków błędnych diagnoz.

Wynik

 • Zwiększona Wydajność:
  Implementacja sztucznej inteligencji znacznie poprawiła wydajność procesów administracyjnych w firmie klienta. Ręczne przepisywanie danych zmniejszyło się o 80%, zwalniając cenną czas dla dostawców opieki zdrowotnej, aby skupić się na opiece nad pacjentami. Analiza danych w czasie rzeczywistym i modele predykcyjne umożliwiły proaktywną alokację zasobów, co przyczyniło się do lepszego wykorzystania i zmniejszenia czasów oczekiwania.
 • Poprawa Wyników Leczenia Pacjentów:
  Integracja narzędzi diagnostycznych zasilanych sztuczną inteligencją odegrała kluczową rolę w poprawie wyników leczenia pacjentów. Trafność diagnoz wzrosła o 15%, zapewniając, że pacjenci otrzymują odpowiednie plany leczenia w odpowiednim czasie. To doprowadziło do lepszych wskaźników poprawy, zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej i zwiększenia zadowolenia pacjentów.
 • Oszczędności Kosztów:
  Dzięki optymalizacji alokacji zasobów i zmniejszeniu błędnych diagnoz firma klienta osiągnęła znaczne oszczędności kosztów. Firma doświadczyła 25% zmniejszenia niepotrzebnych procedur i badań medycznych, co pociągnęło za sobą niższe koszty zarówno dla pacjentów, jak i dostawców opieki zdrowotnej. Dodatkowo, zwiększona wydajność doprowadziła do zmniejszenia kosztów administracyjnych oraz uproszczenia operacji.

Wniosek

Sukcesem było wprowadzenie sztucznej inteligencji do projektu IT w dziedzinie HealthTech dla naszego klienta, co zaowocowało zwiększoną wydajnością, poprawą wyników leczenia pacjentów oraz oszczędnościami finansowymi. Dzięki zastosowaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, przezwyciężyliśmy trudności związane z ręcznym wprowadzaniem danych, zwiększyliśmy efektywność alokacji zasobów oraz zapewniliśmy cenne wsparcie diagnostyczne dla pracowników służby zdrowia.

Wynik

Rozwijajmy razem Twój biznes

Wypełnij poniższy formularz i prześlij nam krótki opis swojego projektu. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin, aby zapewnić bezpłatną konsultację i przejść do działania.