ESEF

ESEF czyli Jednolity Europejski Format Raportowania to wymóg dotyczący postaci, w jakiej są tworzone roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach regulowanych UE. Wymóg dotyczy wszystkich Emitentów z Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE – w Polsce to spółki z rynku głównego GPW.

Co wnosi raportowanie w ESEF i dla kogo?

Aplikacja Comarch ESEF to narzędzie do generowania raportów finansowych zgodnych z najnowszymi wymogami.

Korzyści z raportowania

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania daje szereg wielowymiarowych korzyści które opierają się głównie na zwiększeniu porównywalności i użyteczności informacji finansowych.

Dla spółek giełdowych

Najważniejsze korzyści wiążą się ze zmniejszeniem liczby błędów w raportowanych danych, a w dalszej perspektywie z możliwością analizy danych finansowych innych spółek w celu wykorzystania ich na potrzeby wewnętrzne.

Dla inwestorów

Ta grupa uzyska dostęp do ustrukturyzowanej informacji – czyli możliwość szybkiego, kompleksowego przetwarzania najważniejszych informacji finansowych. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia sztuki analizy finansowej (inwestorzy większość czasu będą mogli poświęcić samej analizie, a nie zbieraniu danych).

Dla organów nadzorujących np. KNF

Przy tworzeniu sprawozdania w formacie XBRL przewidziano szereg walidatorów które na bieżąco informują o błędach lub uwagach. Większa przejrzystość danych i możliwość szybkiej analizy nie tylko poszczególnych spółek, lecz także całego rynku kapitałowego. Ujednolicenie struktury tworzenia sprawozdań finansowych przez spółki GPW wpłynie na większą pewność co do poprawności danych.

Rozwijajmy razem Twój biznes

Wypełnij poniższy formularz i prześlij nam krótki opis swojego projektu. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin, aby zapewnić bezpłatną konsultację i przejść do działania.