Kasa i Bank

Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank. Bądź na bieżąco ze stanem finansów w swojej firmie poprzez kontrolę przepływu środków pieniężnych. System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zapewnij sobie dostęp do aktualnych informacji – raportów finansowych z dokonanych już płatności, jak i analiz planowanych wpływów i wydatków.

Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów

Pozwala na:

Rozliczanie delegacji i magazyn walut w module Kasa/Bank Plus

  • magazyn walut – jego prowadzenie zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych
  • rozliczanie delegacji krajowych
  • rozliczanie delegacji zagranicznych
  • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Moduł Kasa/Bank Plus jest wyposażony we wszystkie funkcjonalności modułu Kasa/Bank.

Bankowość elektroniczna

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

  • komunikację z systemami typu Home-Banking
  • eksport przelewów do pliku
  • import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
  • możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.

Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat  rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i  inne).

Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.

Rozwijajmy razem Twój biznes

Wypełnij poniższy formularz i prześlij nam krótki opis swojego projektu. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin, aby zapewnić bezpłatną konsultację i przejść do działania.