Finanse i księgowość

Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu do zmieniających się regulacji
 • Elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzony ręcznie lub za pomocą kreatora
 • Szybkie wyszukiwanie kont wg różnych kryteriów
 • Obsługa pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze danego rodzaju
 • Wstępne ujęcie zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane
 • Łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych
 • Automatyzacja księgowań – ‘inteligentne’ schematy księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonujące dekretacji
 • Mechanizm  księgowań okresowych – odciążenie od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp.
 • Kontrola poprawności dekretacji – gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się,  użytkownik otrzyma informację o tym fakcie
 • Automatyczne sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych.

Monitoring kosztów

 • Łatwa analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja)
 • Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.

VAT pod kontrolą

 • Elastyczność w zakresie definiowania i naliczania stawek VAT
 • Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT
 • Rejestr VAT tworzony automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie
 • Możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT
 • Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.

Szeroka paleta form płatności

 • Obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz innych walutach
 • Możliwość wykorzystania dowolnej ilości form płatności i przypisania dla każdej  z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego
 • Ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali
 • Współpraca z bankowością elektroniczną – możliwość wymiany danych z listy płatności i zapisów z rejestru bankowego praktycznie z dowolnym bankiem
 • Łatwa identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych.

Zarządzanie płynnością finansową

 • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje
 • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów – informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty)
 • Możliwość częściowego rozliczenia należności, czy zobowiązań
 • Elastyczne wystawianie kompensat –  ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne)
 • Wsparcie zapewnienia płynności finansowej dzięki sprawnemu generowaniu upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych.

Rozwijajmy razem Twój biznes

Wypełnij poniższy formularz i prześlij nam krótki opis swojego projektu. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin, aby zapewnić bezpłatną konsultację i przejść do działania.