Księgowość

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości - od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. Również w trybie online, w bezpiecznej Chmurze Comarch. Program pozwala na prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, oraz realizuje wszystkie niezbędne funkcje księgowe. Używany przez dziesiątki tysięcy program księgowy zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy.

Najważniejsze cechy modułu księgowego w Comarch ERP Optima

Pełna księgowość - księgowość kontowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa i aplikacje zintegrowane (np. Comarch e-Sprawozdania) umożliwią prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

Moduł Księga Handlowa pozwala na:

 • tworzenie okresów obrachunkowych
 • stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji
 • predekretację dokumentów
 • tworzenie księgowań okresowych
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych i wiele innych funkcji.

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:

 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe
 • księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej
 • generowanie przeszacowania walut.

Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencja Ryczałtowa

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa wspomaga księgowość w codziennej pracy firmy. Program księgowy pozwala na obsługę księgową w zakresie ewidencji ryczałtowej, Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), a także rozliczenia podatku VAT od towarów i usług.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

 • wprowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej
 • wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej oraz ich księgowanie
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • dodanie spisu z natury
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L lub PIT-28 oraz obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych
 • wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego
 • sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7

Rozwijajmy razem Twój biznes

Wypełnij poniższy formularz i prześlij nam krótki opis swojego projektu. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin, aby zapewnić bezpłatną konsultację i przejść do działania.